İş Akış Şemaları

Ayrıntılı Finansman Programı
Aktarma Yetkimizde
Bütçe Hazırlık Süreci
İdare Faaliyet Raporu
Gelir Fazlası Ödenek Kaydı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Likit Karşılığı Ödenek Kaydı
Ödenek Gönderme Belgesi
Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu
Revize İşlemi
Yatırım Bütçe Hazırlık
Dönem Yatırım Raporu
Performans Programı Teklifi
Performans Programı (Nihai )
Ödeme Emri Belgesi
Kesin Hesap
Taşınır Konsolide İşlemleri
Stratejik  Plan