Misyon

Misyonumuz

Üniversitemizin idari hizmetlerinin mükemmelliyete ulaşması; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere tüm mali işlemlerin uygulanmasını muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolün yapılmasını sağlamaktır.