Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürü Görev Tanımı