Vizyon

Vizyonumuz

Bilime, teknolojiye ve sosyal sorumluluklara dayalı projelerle yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen ve toplumsal öğrenme merkezi olarak kurulan ve gelişen Üniversitemizin sorumlulukları çerçevesinde her türlü teknolojik araç ve gereçlerle donatılmış yeterli ve çağdaş çalışma ortamına sahip, etkili, ekonomik ve verimli hizmet politikası ile hareket eden tüm dinamikleri ile hesap verilebilirliğe açık, şeffaflık anlayışına sahip, saygın ve güvenilir bir başkanlık olmaktır.