2022-2026 Dönemi Stratejik Planımızın İzleme Ve Değerlendirme Süreçlerinin Koordinasyonu Ve Akademik Birim İhtiyaç Tespit Toplantısı Yapıldı


Üniversitemizin 2022-2026 Dönemi Stratejik Planı’nın izleme ve değerlendirme süreçlerinin koordinasyonu ile 2022 yılı bütçe çerçevesinde birim ihtiyaç tespitlerine ilişkin toplantılar 14 Şubat 2022-21 Şubat 2022 tarihleri arasında Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantılar, Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Sivas Meslek Yüksekokulu akademik ve idari birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ve Bilgi İşlem Daire Başkanının gündeme ilişkin bilgilendirmeleri ile başlayan toplantılarda, yıl içi makine-teçhizat-yazılım ve sarf malzeme alımlarına ilişkin süreç planlamaları ile Stratejik Planımızda yer alan göstergelerin takibi noktasında izleme ve değerlendirme yönetim sürecine ilişkin planlama yapıldı. Akademik birimlerin görüş, öneri ve değerlendirmeleri ile toplantılar devam etti.