Personellerimize Taşınır Eğitimi Verildi

<b>Personellerimize Taşınır Eğitimi Verildi</b>

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı hizmet içi eğitim planı kapsamında, üniversitemiz akademik/idari tüm harcama birimi taşınır kontrol yetkilileri ve taşınır kayıt yetkililerine yönelik   "Taşınır İş ve İşlemleri” konulu hizmet içi eğitimi verildi.

4 Aralık 2023 tarihinde, Üniversitemiz konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Taşınır Konsolide Yetkilisi Uğur TATLI ve Taşınır Kayıt Yetkilisi Mustafa HAFİF tarafından verildi.

Söz konusu eğitimde, gerek sayıştay ön denetim kapsamındaki tespitler gerekse yıl içerisinde yaşanan aksaklıklar gündeme getirilerek yapılması gereken iş ve işlemler detaylı olarak görüşüldü. Karşılıklı soru- cevap bölümü ile de uygulamaya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Taşınır yılsonu işlemlerinin aşamaları ve gerekli evraklar hakkında bilgilendirildi.