Üniversitemiz Stratejik Plan İzleme Toplantılarına Devam Edilmektedir


           2022-2026 Dönemi Üniversitemiz Stratejik Plan İzleme süreci akademik/idari tüm birimlerin etkin katılımı ile devam ediyor.

22 Şubat’ta Üniversitemiz akademik birimlerinin üst yöneticilerinde Dekan , Dekan Yardımcıları, Yüksekokul Müdürleri ve Fakülte /Yüksekokul Sekreterlerinin tamamının katılımıyla, Stratejik Plan İzleme toplantısı yapılmıştır. Söz konusu toplantıda her bir akademik birimin sorumluluğunda olan göstergeler ve bu kapsamda yapılması gerekenler detaylı bir şekilde paylaşılmıştır.

4 Nisan’da Üniversitemizin 2022-2026 Dönemi Stratejik Planı izleme ve değerlendirme süreci çerçevesinde Genel Sekreterimizin başkanlığında Rektörlük toplantı salonunda tüm idari birim temsilcilerinin katılımıyla stratejik Plan izleme süreci bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

Toplantıda öncelikle Başkanlığımız tarafından hazırlanan “Stratejik Plan İzleme-Değerlendirme Süreci” sunumu paylaşılarak süreç hakkında detaylı bilgilendirme yapılmıştır. Daha sonra  idari birimin sorumluluğunda olan göstergeler ve bu kapsamda yapılması gerekenler detaylı bir şekilde paylaşılmıştır.

Ayrıca toplantıda hazır bulunan Fakülte/yüksekokul sekreterleri ile akademik birim sorumluluğunda olan göstergelerden ivedilikle tedbir alınması gereken göstergeler ve yapılması gerekenler paylaşılmıştır.

Genel Sekreterimiz,  sürecin  sağlıklı  bir  şekilde  yürütülmesi ve hazırlanacak izleme raporuna doğru verilerin temin edilmesinin önemini vurgulamıştır.

Ayrıca, stratejik plan performans göstergelerinin birim bazında güncel gerçekleşme durumu, izleme dönemi sonunda ve değerlendirme dönemi sonunda gerçekleşme durumları hakkında, Genel Sekreterimiz değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Söz konusu izleme-değerlendirme toplantılara süreç içerisinde devam etmesine karar verilmiştir.