Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları Kapsamında Birim Toplantıları Yapıldı


Üniversitemizin 2022-2026 dönemini kapsayan birinci 5 yıllık Stratejik Planı tüm paydaşların etin katılımıyla tamamlanmış, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığının onayından sonra Üniversitemizin web sayfasında yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Üniversiteler için Stratejik Plan Hazırlama Rehberi çerçevesinde hazırlanan Üniversitemiz Stratejik Planında amaçlar, amaçlara ulaşmak için hedefler seçilmiş ve her bir hedef performans göstergeleri ile eşleştirilmiştir. Bu kapsamda Üniversitemiz Stratejik Planında eğitim alanında 13, araştırma alanında 13, girişimcilik alanında 9, toplumsal katkı alanında 9, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi alanında 20 olmak üzere toplam 64 performans göstergesi yer almaktadır.

1 Ocak 2022 tarihi itibari ile yürürlüğe giren Stratejik Planımız 5 yıl için Üniversitemize yol haritası olacak, titizlikle uygulanacaktır. Stratejik Plan uygulama süreci altı aylık periyotlarla izleme ve değerlendirmeye tabi tutulacak hazırlanacak raporlar ilgili kamu kurumları ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşmesini sağlamak amacıyla 09.12.2021 tarihinden itibaren tüm akademik birimlerin bölüm başkanları ve idari birimlerin harcama yetkilileri ile ayrı ayrı toplantılar düzenlenerek birimler düzeylerinde yapılacak çalışmalar konusunda bilgilendirme yapılarak uygulamanın başladığı aktarılmış, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.