Tarım Sektörü Temsilcileriyle Sektörün Talep ve İhtiyaçları Görüşüldü

Tarım Sektörü Temsilcileriyle Sektörün Talep ve İhtiyaçları Görüşüldü

Üniversitemiz Stratejik Plan çalışmaları kapsamında “Dış Paydaş Çalıştayları” gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Üniversitemiz dış paydaşları, ilgili kurum ve kuruluşların faaliyet alanları, tüzel kişilikleri vb. kriterler göz önünde kategorize edilmiştir. Bu çerçevede Kamu Kurum ve Kuruluşları, Meslek Odaları, Sanayi kuruluşları vb. olacak şekilde Üniversitemiz Dış Paydaş Odak Grupları oluşturulmuştur.
Dış paydaş Odak Gurup Çalıştayı Açılışı 30.11.2020 tarihinde ilimizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Savunma Sanayi alanında faaliyet gösteren ilimizdeki kurum ve kuruluşların temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantı ile devam etmiştir.
Üniversitemiz ihtisas alanlarından olan Tarım Bilimleri alanında ilimizde faaliyet gösteren önemli kurum/kuruluş yöneticileri, düzenleyici ve denetleyici konumda olan kurum ve kuruluşların ilimizdeki temsilcileri ile 09.02.2021 tarihinde Üniversitemiz Rektörlük toplantı salonunda Üniversitemiz Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga KARAKÖY’ün moderatörlüğünde “Tarım Sektörü Odak Gurup Toplantısı” gerçekleştirildi.
Toplantıya Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit YILDIZ, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme İl Koordinatörü Muhammet Ali GENÇ, Sivas İl Özel İdaresi Tarım Hizmetleri Müdürü Adnan TUÇ, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birlik Müdürlüğü Adına Bölge Müdür Yardımcısı Suat ÖZ, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı ÇETİNDAĞ, Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir YILDIZ, Toprak Mahsulleri Ofisi Sivas Şube Müdürü Hasan BOLAT katıldı.
 Üniversite ile kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapılan toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak altyapı, araştırma ve geliştirme, nitelikli insan kaynağı ve sektörel ihtiyaçların belirlenmesi hususunda teklif ve öneriler masaya yatırıldı. Toplantının ardından Üniversitemizin Sivas tarımına özellikle kuraklığa dayanıklı/toleranslı yüksek verim ve kaliteli yeni çeşit/çeşitler geliştirilerek çiftçilerin hizmetine sunulması, modern tarım tekniklerinin yörede uygulanmasının sağlanması, toprak analizlerinin sağlıklı bir şekilde yapılarak çiftçilere bitki besleme reçetelerin oluşturulması, bitki hastalık ve zararlılarının tespiti, doğru ve dozunda zirai ilaç kullanılmasının sağlanması, kenevir yetiştiriciliği ve yeni çeşitlerin geliştirilmesi konusunda ortak çalışmalar yapılması, Sivas’ta bulunan makine teçhizat ve alt yapının ortak kullanıma açılması hususunda fikir birliğine varıldı.  
Toplantı sonunda Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga KARAKÖY katılımlarından ve paylaşımlarından dolayı katılımcılara teşekkür ederek, belirli periyotlar halinde söz konusu toplantıların genişletilerek devam edeceğini belirtti.
  • Gösterim 258
  • Toplam 4