2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Yayınlandı


2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Cumhurbaşkanı Kararı Ve İlgili Ekleri İle Üniversitemiz Harcama Birimlerinin Ödenekleri Birlikte Kitapçıkta Toplandı

 

31 Aralık 2021 tarih ve 31706 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete ile 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve bağlı cetvelleri yayımlanmış olup, 15 Ocak 2022 tarih ve 31720 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete ile de “2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ve Ekleri” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Kanun ve Cumhurbaşkanı Kararı gereğince Üniversitemizin 2022 Yılı Bütçesi, kurum ödeneğimizin harcama birimi düzeyinde ödenek dağılımı yapılarak ödenekleştirilmiştir.

 

 

2022 Bütçe Yılının hayırlı olmasını dileyerek, harcama birimlerimize ödenek ve harcama işlemlerini uygulama noktasında kolaylık sağlaması için söz konusu Kanun, Cumhurbaşkanı Kararı ve ilgili ekleri ile Üniversitemiz harcama birimlerinin ödenekleri kitapçık haline getirilmiştir.

 

Kitapçığa ulaşmak için tıklayınız.