Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi 2022-2026 Dönemi Stratejik Planı Tamamlanarak Yayınlandı


SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul tarafından 20.04.2020 tarihinde yayınlanan 1 Nolu Genelge ile başlatılan Stratejik Plan hazırlıkları, pandemi şartlarına rağmen tüm paydaşların özverili çalışmaları ile sürdürülmüş ve Strateji Planlama Ekibi tarafından hazırlanan Taslak Plan, Strateji Geliştirme Kurulunca 29.04.2021 tarihinde onaylanmıştı.

 

Strateji Geliştirme Kurulunca onaylanan “SBTÜ 2022-2026 Dönemi Stratejik Plan Taslağı” değerlendirilmek üzere 30.04.2021 tarihinde Strateji Bütçe Başkanlığına (Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü) gönderilmişti. SBTÜ 2022-2026 Dönemi Stratejik Plan Taslağı, Strateji Bütçe Başkanlığının 03.06.2021 tarihli değerlendirme raporu doğrultusunda Stratejik Planlama Ekibi tarafından revize edildikten sonra Strateji Geliştirme Kurulunun onayına sunuldu. Strateji Geliştirme Kurulu tarafından da onaylanan Stratejik Plan, bütçe ve denetim süreçlerinde esas alınmak üzere 16.07.2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul; “Onaylanan Stratejik Planımızla, Üniversitemizin 5 yıllık yol haritası da belirlenmiş oldu. Üniversitemizin kurulduğu günden itibaren her konuda desteklerini yanımızda hissettiğimiz Sayın Valimiz Salih Ayhan başta olmak üzere, Stratejik Planımızın hazırlanması sürecini başarıyla yürüten Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımıza, Strateji Geliştirme Kurulu, Stratejik Planlama Ekibi ve Çalışma Kurulu üyelerimize, tüm dış paydaşlarımıza ve katkısı bulunan tüm personelimize teşekkür ediyorum. 2022-2026 Dönemi Stratejik Planımızın Ülkemize, İlimize ve Üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.