İzleme Değerlendirme Sunum


Performans Göstergeleri Sunum


Sektör Temsilcileriyle Toplantılar Devam Ediyor


Sektör Temsilcileriyle Toplantılar Devam Ediyor Kuruluşundan itibaren Üniversite–Kamu–Sanayi iş birliği çerçevesinde; faaliyet gösterdiği alandaki tüm dış paydaşları ile bir araya gelerek...

Sağlık Sektörü Temsilcileriyle Sektörün Talep ve İhtiyaçları Görüşüldü


Sağlık Sektörü Temsilcileriyle Sektörün Talep ve İhtiyaçları Görüşüldü Üniversitemiz Stratejik Plan Kapsamında Dış Paydaş Odak Grup Toplantılarına devam ediliyor.

Tarım Sektörü Temsilcileriyle Sektörün Talep ve İhtiyaçları Görüşüldü


Tarım Sektörü Temsilcileriyle Sektörün Talep ve İhtiyaçları Görüşüldü Üniversitemiz Stratejik Plan çalışmaları kapsamında “Dış Paydaş Çalıştayları” gerçekleştirilmektedir.

“Hedef-Hedeflere Ulaşma Stratejileri Çalıştayı" Gerçekleştirildi


“Hedef-Hedeflere Ulaşma Stratejileri Çalıştayı Üniversitemiz Stratejik Plan Çalışmaları kapsamında; 15.01.2021 Cuma günü 14:00 – 19:00 saatleri arasında bölüm bazlı online olarak sanal...

Aralık Ayı Mali Tabloları Yayımlanmıştır


Kasım Ayı Mali Tabloları Yayımlanmıştır


Ekim Ayı Mali Tabloları Yayımlanmıştır


Eylül Ayı Mali Tabloları Yayımlanmıştır


Ağustos Ayı Mali Tabloları Yayımlanmıştır


Temmuz Ayı Mali Tabloları Yayımlanmıştır


Haziran Ayı Mali Tabloları Yayımlanmıştır


2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu


Mayıs Ayı Mali Tabloları Yayımlanmıştır


Nisan Ayı Mali Tabloları Yayımlanmıştır


Mart Ayı Mali Tabloları Yayımlanmıştır


Şubat Ayı Mali Tabloları Yayımlanmıştır


Ocak Ayı Mali Tabloları Yayımlanmıştır